Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΔΑΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 23 Νοεμβρίου 2017

Λήψη συνημμένων εγγράφων

Παρακαλούμε συμπληρώστε στα παρακάτω πεδία την επωνυμία της εταιρείας σας,
το τηλέφωνο, καθώς και μια διεύθυνση email στην οποία επιθυμείτε να αποσταλλούν τα σχετικά έγγραφα.