Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΔΑΥ

Αναρτήθηκε στις: 22 Μαρτίου 2018

Λήψη συνημμένων εγγράφων

Παρακαλούμε συμπληρώστε στα παρακάτω πεδία την επωνυμία της εταιρείας σας,
το τηλέφωνο, καθώς και μια διεύθυνση email στην οποία επιθυμείτε να αποσταλλούν τα σχετικά έγγραφα.