Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ»

Αναρτήθηκε στις: 15 Μαρτίου 2019

Λήψη συνημμένων εγγράφων

Παρακαλούμε συμπληρώστε στα παρακάτω πεδία την επωνυμία της εταιρείας σας,
το τηλέφωνο, καθώς και μια διεύθυνση email στην οποία επιθυμείτε να αποσταλλούν τα σχετικά έγγραφα.