Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

Αναρτήθηκε στις: 11 Ιουλίου 2023

περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συντήρησης /επισκευής και βαθμονόμησης του αναλυτή βιοαερίου

Αναρτήθηκε στις: 16 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συντήρησης /επισκευής και βαθμονόμησης του αναλυτή βιοαερίου

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Αναρτήθηκε στις: 14 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 32 ΚΑΙ 32Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Αναρτήθηκε στις: 14 Μαρτίου 2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 1452 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ) ΛΟΓΩ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 20 Φεβρουαρίου 2023

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 9 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (γάλα) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας

Αναρτήθηκε στις: 6 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (γάλα) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την τακτική συντήρηση των πυροσβεστήρων των εγκαταστάσεων του Συνδέσμου

Αναρτήθηκε στις: 1 Νοεμβρίου 2022

περισσότερα...

  • Σελίδα 1 / 2
  • 1
  • 2