Νέα

Προσκλήσεις Δ.Σ.

NEA ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗ ΜΕΛΟΥΣ

Αναρτήθηκε στις: 12 Ιουνίου 2020

Ε11-1_Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Αποδοχής Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων_200610

περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Αναρτήθηκε στις: 16 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΔΣΑ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

περισσότερα...