Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 7 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ

Αναρτήθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ

περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2021

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜEΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 14 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΔΑΜ

περισσότερα...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ_05.07.2021

Αναρτήθηκε στις: 2 Ιουλίου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

Αναρτήθηκε στις: 30 Ιουνίου 2021

Υπηρεσίες – 328841-2021 – TED Tenders Electronic Daily

περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αναρτήθηκε στις: 29 Ιουνίου 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 4 Ιουνίου 2021

3_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

περισσότερα...