Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 1 Ιουλίου 2022

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αναρτήθηκε στις: 14 Ιουνίου 2022

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα 1: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ΧΥΤΑ / Τμήμα 2: Υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και μηχανογραφικών εφαρμογών

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ και των ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας

Αναρτήθηκε στις: 3 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ και των ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας

περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 4)»

Αναρτήθηκε στις: 11 Μαΐου 2022

1. ΕΕ_35_ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας

Αναρτήθηκε στις: 27 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας

περισσότερα...

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 9 Μαρτίου 2022

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 4 Μαρτίου 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Αναρτήθηκε στις: 28 Φεβρουαρίου 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσίες ασφάλισης του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας

Αναρτήθηκε στις: 25 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσίες ασφάλισης του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας

περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 7 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...