Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ_2021

Αναρτήθηκε στις: 29 Απριλίου 2021

1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ5_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ6_ΤΕΥΔ

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ.ΕΠΙΤΡ.ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 27_04_2021

Αναρτήθηκε στις: 23 Απριλίου 2021

ΕΕ4_ΠΡΟΣΚΛΣΗΣΗ 27.04.21_τελικο

περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝ.ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡ.ΣΤΟ ΧΥΤΑ»

Αναρτήθηκε στις: 15 Απριλίου 2021

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΧΥΤΑ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΔΙΜΗΝΟ 2_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΔΙΜΗΝΟ 3_ΜΕΛΕΤΗ_ΛΕΙΤ_ΧΥΤΑ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΔΙΜΗΝΟ 4_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΔΙΜΗΝΟΥ 5_ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΔΙΜΗΝΟ 6_ΤΕΥΔ

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22_02_2021

Αναρτήθηκε στις: 16 Φεβρουαρίου 2021

περισσότερα...