Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ

Αναρτήθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ

περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2021

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

Αναρτήθηκε στις: 30 Ιουνίου 2021

Υπηρεσίες – 328841-2021 – TED Tenders Electronic Daily

περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αναρτήθηκε στις: 29 Ιουνίου 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αναρτήθηκε στις: 14 Μαΐου 2021

1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ 2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 3_ΤΕΥΔ 4_ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ_ΥΠΗΡ

περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ_2021

Αναρτήθηκε στις: 29 Απριλίου 2021

1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ5_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ6_ΤΕΥΔ

περισσότερα...