Νέα

Προσκλήσεις Ε.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ.ΕΠΙΤΡ.ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 27_04_2021

Αναρτήθηκε στις: 23 Απριλίου 2021

ΕΕ4_ΠΡΟΣΚΛΣΗΣΗ 27.04.21_τελικο

περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝ.ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡ.ΣΤΟ ΧΥΤΑ»

Αναρτήθηκε στις: 15 Απριλίου 2021

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΧΥΤΑ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΔΙΜΗΝΟ 2_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΔΙΜΗΝΟ 3_ΜΕΛΕΤΗ_ΛΕΙΤ_ΧΥΤΑ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΔΙΜΗΝΟ 4_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΔΙΜΗΝΟΥ 5_ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΔΙΜΗΝΟ 6_ΤΕΥΔ

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26_10_2020

Αναρτήθηκε στις: 26 Οκτωβρίου 2020

περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Αναρτήθηκε στις: 16 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΔΣΑ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

περισσότερα...