Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 4)

Αναρτήθηκε στις: 4 Ιουλίου 2022

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 4)

περισσότερα...

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 1 Ιουλίου 2022

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αναρτήθηκε στις: 14 Ιουνίου 2022

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα 1: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ΧΥΤΑ / Τμήμα 2: Υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και μηχανογραφικών εφαρμογών

περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 4)»

Αναρτήθηκε στις: 11 Μαΐου 2022

1. ΕΕ_35_ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ

περισσότερα...

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 9 Μαρτίου 2022

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 4 Μαρτίου 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 7 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ

Αναρτήθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ

περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2021

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜEΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 14 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΔΑΜ

περισσότερα...