Νέα

Χωρίς κατηγορία

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ)

Αναρτήθηκε στις: 13 Δεκεμβρίου 2022

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ)

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας

Αναρτήθηκε στις: 27 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας

περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ

Αναρτήθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ

περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις: 29 Νοεμβρίου 2021

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

περισσότερα...