Επικοινωνία

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας

Διεύθυνση:
Καλλιάρχου 17, Λάρισα, 41221
Τηλ.: 2410289229
Fax: 2410289262
Email: 

ΚΔΑΥ Ν. Λάρισας
Τηλ.: 2495770560

ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας
Τηλ.: 2413012773