Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ»

Αναρτήθηκε στις: 21 Οκτωβρίου 2014

Λήψη συνημμένων εγγράφων

Παρακαλούμε συμπληρώστε στα παρακάτω πεδία την επωνυμία της εταιρείας σας,
το τηλέφωνο, καθώς και μια διεύθυνση email στην οποία επιθυμείτε να αποσταλλούν τα σχετικά έγγραφα.