Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΜΑ

Αναρτήθηκε στις: 1 Απριλίου 2015

Λήψη συνημμένων εγγράφων

Παρακαλούμε συμπληρώστε στα παρακάτω πεδία την επωνυμία της εταιρείας σας,
το τηλέφωνο, καθώς και μια διεύθυνση email στην οποία επιθυμείτε να αποσταλλούν τα σχετικά έγγραφα.