Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αναρτήθηκε στις: 14 Ιουνίου 2022

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα 1: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ΧΥΤΑ / Τμήμα 2: Υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και μηχανογραφικών εφαρμογών