Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί

Νέα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Αναρτήθηκε στις: 15 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ / ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ