Οδηγίες ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών

1

Διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Τοποθέτηση σε τσάντα ανακύκλωσης των κενών συσκευασιών.
Τοποθέτηση των αποθηκευμένων συσκευασιών  στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

2

Αναλυτικά, οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται  είναι οι εξής:

 • Αλουμινένια κουτάκια
 • Γυάλινες συσκευασίες
 • Πλαστικά μπουκάλια
 • Λευκοσίδηρος
 • Χαρτόνι
 • Χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά)
 • Χάρτινες συσκευασίες υγρών (από χυμούς, γάλατα)

 

Για τη διαλογή στην πηγή γυάλινων συσκευασιών λειτουργεί χωριστό ρεύμα συλλογής μέσω των μπλε κωδώνων.

3

Ενσωματώνοντας  την ανακύκλωση στη καθημερινότητά μας ωφελούμαστε καθώς:

 • Μειώνεται  το ενεργειακό  αποτύπωμα
 • Εξοικονομούνται φυσικοί πόροι
 • Προστατεύεται το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών
 • Μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων
 • Αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής μας.

 

Ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτιού:

 • Εξοικονομούνται 17 δέντρα και 30.000-60.000 lt νερού
 • Μειώνεται κατά 95% η ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Εξοικονομούνται 130-170 kg πετρέλαιο

 

Ανακυκλώνοντας 1 τόνο γυαλιού:

 • Εξοικονομούνται περίπου 12 kg πετρέλαιο

 

Ανακυκλώνοντας 1 κιλό αλουμίνιο εξοικονομούνται:

 • 8 kg βωξίτη
 • 4 kg χημικών προϊόντων
 • 14 KWh ενέργειας

 

Κατεβάστε τις Oδηγίες ανακύκλωσης.